หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nernsala.go.th/hom... https://www.nernsala.go.th/org... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกแถบเมนู ข้อมูลหน่วยงานโครงสร้างองค์กร จะปรากฎตาม URL ที่2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nernsala.go.th/hom... https://www.nernsala.go.th/boa... https://www.nernsala.go.th/sta... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกแถบเมนู บุคลากรผู้บริหาร จะปรากฎตาม URL ที่2
3. เลือกแถบเมนู บุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ จะปรากฎตาม URL ที่3
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nernsala.go.th/hom... https://www.nernsala.go.th/pro... https://www.nernsala.go.th/dnm... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกแถบเมนู ข้อมูลหน่วยงานอำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา จะปรากฎตาม URL ที่2
3.อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะปรากฎตาม URL ที่3 (ไฟล์ PDF)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nernsala.go.th/hom... https://www.nernsala.go.th/pro... https://www.nernsala.go.th/pro... https://www.nernsala.go.th/dnm... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกแถบเมนู แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น จะปรากฎตาม URL ที่2
3. คลิกเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา จะปรากฎตาม URL ที่3
4. เลือกเปิดไฟล์ PDF ที่แนบไว้ จะปรากฎตาม URL ที่ 4 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดโดยรวมของอบต.เนินศาลา จะอยู่ในหน้าที่ 85 - 88 และรายละเอียดโครงการต่างๆ จะอยู่ในหน้า 112 - 169 ค่ะ
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nernsala.go.th/hom... https://www.nernsala.go.th/con... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกแถบเมนู ข้อมูลหน่วยงานติดต่อ จะปรากฎตาม URL ที่2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nernsala.go.th/hom... https://www.nernsala.go.th/law... https://www.nernsala.go.th/law... https://www.nernsala.go.th/law... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกแถบเมนู ระเบียบพรบ./พรก. จะปรากฎตาม URL ที่2
3. เลือกแถบเมนู ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย จะปรากฎตาม URL ที่3
4. เลือกแถบเมนู ระเบียบระเบียบปฏิบัติอื่นๆ จะปรากฎตาม URL ที่4
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nernsala.go.th/hom... https://www.nernsala.go.th/new... https://www.nernsala.go.th/new... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกแถบเมนู ข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์  จะปรากฎตาม URL ที่2
3. เลือก กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566  จะปรากฎตาม URL ที่3
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nernsala.go.th/hom... https://www.nernsala.go.th/web... https://www.nernsala.go.th/web... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกแถบเมนู บริการประชาชนกระดานสนทนา จะปรากฎตาม URL ที่2  
3. ตัวอย่างกระดานสนทนา จะปรากฎใน URL ที่3
o9 Social Network https://www.nernsala.go.th/hom... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. คลิกที่ไอคอนรูปเฟสบุ๊คด้านล่างตรงกลางของหน้าเว็บไซต์จะสามารถเชื่อมโยงไปที่เฟสบุ๊คของ อบต.เนินศาลา ได้ตาม URL ที่2
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nernsala.go.th/hom... https://www.nernsala.go.th/pro... https://www.nernsala.go.th/pro... https://www.nernsala.go.th/dnm... 1. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก https://www.nernsala.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกแถบเมนู ระเบียบประกาศ จะปรากฎตาม URL ที่2
3. คลิกเลือก ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะปรากฎตาม URL ที่3
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะเป็นประกาศ นโยบายไม่รับของฯ (ไฟล์ PDF) จะปรากฎตามURL ที่4
 
  (1)     2      3      4      5