หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินศาลา
www.nernsala.go.th
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมพัฒนาตำบลเพื่อประชาชน
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
"ตำบลเนินศาลาน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี
มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.เนินศาลา
องค์การบริส่วนตำบลเนินศาลา
www.nernsala.go.th
1
2
3
 

 
ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 


ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 – เดือน พ.ย.2564 (เดือน ธ.ค.2564 งดรับลงทะเบียนเพื่อจัดเตรียมข้อมูลรายงานกรมส่งเสริมฯ )   และเดือน ม.ค.2565 -เดือน ก.ย. 2565   อบต.เนินศาลาขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60ปีบริบูรณ์   ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไปนับจนถึงวันที่ 1 ก.ย.2566   (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย.2506)ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือน พ.ย.ของทุกปี
2. และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง  วันที่ 30 ก.ย.2565 ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ  อบต.เนินศาลา    โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)  
3. กรณีผู้แจ้งแทนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
     องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลาจะประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดย
ช่วงอายุ 60-69 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในอัตรา 600 บาท
ช่วงอายุ 70-79 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในอัตรา 700 บาท
ช่วงอายุ 80-89 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในอัตรา 800 บาท
ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในอัตรา 1,000 บาท

        

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 16.32 น. โดย ปลัดสาทิพย์ ภู่ไหมพรหม

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-297047 โทรสาร : 056-297254  Email : nernsala@hotmail.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
จำนวนผู้เข้าชม 9,238,636 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10