หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา เรื่อง ประกาศใช้เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศผลการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา เรื่อง ประกาศใช้เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา เรื่อง ประกาศผลการติดตามเเละประเมินผลยุทธศาสตร์เเละโครงการ เพื่อความสอดคล้องเเผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)