หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ฯ [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วตำบลเนินศาลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศ - [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)