หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินการอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานอื่นๆ - [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)