หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายสาทิพย์ ภู่ไหมพรหม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
โทร : 0815333143
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายเอกรินทร์ จันทร์รักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
โทร : 0873179974


นางเก้านภา ไหลวารินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0899612235


นายปริญญา ก่อนิธิกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0810401445


นางปัทมาภรณ์ เกษรสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0834129199